EkumenickýIzaiáš66,18

Izaiáš 66:18

Ja však po­znám ich skut­ky aj myšlien­ky. Prídem zhromaždiť všet­ky národy a jazyky; prídu a uvidia moju slávu.


Verš v kontexte

17 Tí, čo sa po­sväcujú a očisťujú na ces­te do záh­rad, na­sledujú vod­cu v strede, a tí, čo jedia mäso z prasiat, z ohavných zvierat a myší, spolu za­hynú — znie výrok Hos­podina. 18 Ja však po­znám ich skut­ky aj myšlien­ky. Prídem zhromaždiť všet­ky národy a jazyky; prídu a uvidia moju slávu. 19 Položím medzi nich znamenie a z nich, z tých čo sa za­chránili, vy­šlem k národom Taršíša, Pútu a Lúdu, ktorí naťahujú luk, k národom Túbalu, Jávanu a ďalekých os­trovov, ktorí ne­počuli o mne správu a ne­videli moju slávu, budú ohlasovať moju slávu medzi po­han­mi.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

18 Lebo ja vyhľadám ich skut­ky a ich myšlien­ky. Ide čas, aby som shromaždil všet­ky národy a jazyky, a prij­dú a uvidia moju slávu.

Evanjelický

18 Po­znám ich skut­ky aj ich myšlien­ky a prídem zhromaždiť všet­ky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu.

Ekumenický

18 Ja však po­znám ich skut­ky aj myšlien­ky. Prídem zhromaždiť všet­ky národy a jazyky; prídu a uvidia moju slávu.

Bible21

18 Já však znám je­jich skutky i je­jich smýšlení, a pro­to při­jdu, abych shro­máž­dil všech­ny náro­dy a jazyky; při­jdou a moji slávu uvi­dí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček