EkumenickýIzaiáš66,19

Izaiáš 66:19

Položím medzi nich znamenie a z nich, z tých čo sa za­chránili, vy­šlem k národom Taršíša, Pútu a Lúdu, ktorí naťahujú luk, k národom Túbalu, Jávanu a ďalekých os­trovov, ktorí ne­počuli o mne správu a ne­videli moju slávu, budú ohlasovať moju slávu medzi po­han­mi.


Verš v kontexte

18 Ja však po­znám ich skut­ky aj myšlien­ky. Prídem zhromaždiť všet­ky národy a jazyky; prídu a uvidia moju slávu. 19 Položím medzi nich znamenie a z nich, z tých čo sa za­chránili, vy­šlem k národom Taršíša, Pútu a Lúdu, ktorí naťahujú luk, k národom Túbalu, Jávanu a ďalekých os­trovov, ktorí ne­počuli o mne správu a ne­videli moju slávu, budú ohlasovať moju slávu medzi po­han­mi. 20 Všet­kých vašich bratov zo všet­kých národov prinesú na koňoch, na vozoch, nosid­lách, muliciach a ťavách ako obetu pre Hos­podina na môj svätý vrch do Jeruzalema, hovorí Hos­podin; tak ako prinášajú Iz­raeliti po­kr­movú obetu v čistej nádobe do domu Hos­podina.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

19 A položím na nich znamenie a pošlem z nich, unik­lých životom, k národom, do Taršíša Púla a Lúda, ktorí naťahujú lučište, do Túbala a Javána, na ďaleké os­trovy, k tým, ktorí ne­počuli zves­ti o mne a ne­videli mojej slávy, a tak budú zves­tovať moju slávu medzi národami.

Evanjelický

19 Po­stavím medzi ne znamenie a pošlem z nich utečen­cov k národom do Taršíša, Púlu, Lúdu, Mešechu a Rošu , Túbalu, Jávánu, na ďaleké os­trovy, ktoré ne­počuli o mojom mene a ne­videli moju slávu. Oni rozh­lásia moju slávu medzi národ­mi.

Ekumenický

19 Položím medzi nich znamenie a z nich, z tých čo sa za­chránili, vy­šlem k národom Taršíša, Pútu a Lúdu, ktorí naťahujú luk, k národom Túbalu, Jávanu a ďalekých os­trovov, ktorí ne­počuli o mne správu a ne­videli moju slávu, budú ohlasovať moju slávu medzi po­han­mi.

Bible21

19 Vložím na ně zna­mení a ty, kteří vy­váz­nou, pošlu mezi náro­dy – do Taršiše, Li­bye a Ly­die, k těm slavným lučištníkům, do Tu­balu a Ře­cka, ke vzdáleným os­t­rovům, kde o mně ještě nikdy nes­lyše­li a moji slávu nikdy ne­vi­dě­li. Bu­dou zvěstovat mou slávu mezi náro­dy!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček