EkumenickýIzaiáš66,17

Izaiáš 66:17

Tí, čo sa po­sväcujú a očisťujú na ces­te do záh­rad, na­sledujú vod­cu v strede, a tí, čo jedia mäso z prasiat, z ohavných zvierat a myší, spolu za­hynú — znie výrok Hos­podina.


Verš v kontexte

16 Lebo hľa, ohňom a svojím mečom sa bude Hos­podin súdiť s každým tvorom a mnoho bude tých, čo Hos­podin pre­bod­ne. 17 Tí, čo sa po­sväcujú a očisťujú na ces­te do záh­rad, na­sledujú vod­cu v strede, a tí, čo jedia mäso z prasiat, z ohavných zvierat a myší, spolu za­hynú — znie výrok Hos­podina. 18 Ja však po­znám ich skut­ky aj myšlien­ky. Prídem zhromaždiť všet­ky národy a jazyky; prídu a uvidia moju slávu.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

17 Tí, ktorí sa po­sväcujú a očisťujú v­chádzajúc do za­hrád, jed­na s­kupina za druhou, v pro­stred­ku, ktorí jedia sviňs­ké mäso a ohav­nú vec a myši, spolu za­hynú, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

17 Tí, čo sa po­sväcujú a očisťujú pre záh­rady, na­sledujú jed­ného, ktorý je v strede, tí, čo jedia bravčové mäso, ohav­né zvieratá a myši, spoločne za­hynú - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

17 Tí, čo sa po­sväcujú a očisťujú na ces­te do záh­rad, na­sledujú vod­cu v strede, a tí, čo jedia mäso z prasiat, z ohavných zvierat a myší, spolu za­hynú — znie výrok Hos­podina.

Bible21

17 Ti, kdo se po­svěcují a očišťují pro za­hra­dypo vzo­ru to­ho, kdo je vpro­střed nich, ti, kdo jedí maso pra­sat, krys a jiné havěti, zahynou spo­lu s ním, praví Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček