EkumenickýIzaiáš65,10

Izaiáš 65:10

Šáron bude pas­tvou pre stáda a údolie Áchor pasien­kom pre dobytok, pre môj ľud, ktorý ma hľadá.


Verš v kontexte

9 Vy­vediem po­tom­stvo z Jákoba a z Júdu, vlast­níka svojich vr­chov. Budú ich vlast­niť moji vy­volení a moji služob­níci tam budú bývať. 10 Šáron bude pas­tvou pre stáda a údolie Áchor pasien­kom pre dobytok, pre môj ľud, ktorý ma hľadá. 11 Vy, čo ste opus­tili Hos­podina, čo ste za­bud­li na môj svätý vrch, čo ste pre­stierali stôl pre Gáda a nalievali miešané víno pre Meniho,

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

10 A Sáron bude za pas­tvis­ko drob­ného stáda a dolina Áchor za ležište dobyt­ku, pre môj ľud, ktorí ma budú hľadať.

Evanjelický

10 Šárón sa stane pas­tvou pre ich ovce a údolie Áchor pasien­kom pre dobytok, pre môj ľud, čo ma hľadal.

Ekumenický

10 Šáron bude pas­tvou pre stáda a údolie Áchor pasien­kom pre dobytok, pre môj ľud, ktorý ma hľadá.

Bible21

10 Můj lid – ti kdo mě hledají – bu­dou mít v Šáro­nu ovčí pastviny, jejich skot odpoči­ne v achor­ském údo­lí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček