RoháčekIzaiáš65,10

Izaiáš 65:10

A Sáron bude za pas­tvis­ko drob­ného stáda a dolina Áchor za ležište dobyt­ku, pre môj ľud, ktorí ma budú hľadať.


Verš v kontexte

9 Ale vy­vediem z Jakoba semeno a z Júdu toho, ktorý zdedí trvale moje vr­chy, a tak to zdedia moji vy­volení, a moji služob­níci budú bývať tam. 10 A Sáron bude za pas­tvis­ko drob­ného stáda a dolina Áchor za ležište dobyt­ku, pre môj ľud, ktorí ma budú hľadať. 11 Ale vy, ktorí opúšťate Hos­podina, ktorí za­búdate na vrch mojej svätos­ti, ktorí strojíte bohu Šťastenovi stôl a Osudu nalievate strojeného vína,

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

10 A Sáron bude za pas­tvis­ko drob­ného stáda a dolina Áchor za ležište dobyt­ku, pre môj ľud, ktorí ma budú hľadať.

Evanjelický

10 Šárón sa stane pas­tvou pre ich ovce a údolie Áchor pasien­kom pre dobytok, pre môj ľud, čo ma hľadal.

Ekumenický

10 Šáron bude pas­tvou pre stáda a údolie Áchor pasien­kom pre dobytok, pre môj ľud, ktorý ma hľadá.

Bible21

10 Můj lid – ti kdo mě hledají – bu­dou mít v Šáro­nu ovčí pastviny, jejich skot odpoči­ne v achor­ském údo­lí.