EkumenickýIzaiáš65,9

Izaiáš 65:9

Vy­vediem po­tom­stvo z Jákoba a z Júdu, vlast­níka svojich vr­chov. Budú ich vlast­niť moji vy­volení a moji služob­níci tam budú bývať.


Verš v kontexte

8 Tak­to hovorí Hos­podin: Tak ako sa náj­de mušt v strapci a po­vedia: Ne­znič ho, lebo v ňom je požeh­nanie, tak urobím kvôli svojim služob­níkom, aby nebolo zničené všet­ko. 9 Vy­vediem po­tom­stvo z Jákoba a z Júdu, vlast­níka svojich vr­chov. Budú ich vlast­niť moji vy­volení a moji služob­níci tam budú bývať. 10 Šáron bude pas­tvou pre stáda a údolie Áchor pasien­kom pre dobytok, pre môj ľud, ktorý ma hľadá.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

9 Ale vy­vediem z Jakoba semeno a z Júdu toho, ktorý zdedí trvale moje vr­chy, a tak to zdedia moji vy­volení, a moji služob­níci budú bývať tam.

Evanjelický

9 Z Jákoba vy­vediem po­tom­stvo a z Júdu vlast­níka mojich vr­chov. Moji vy­volení ich budú vlast­niť a moji sluhovia budú tam bývať.

Ekumenický

9 Vy­vediem po­tom­stvo z Jákoba a z Júdu, vlast­níka svojich vr­chov. Budú ich vlast­niť moji vy­volení a moji služob­níci tam budú bývať.

Bible21

9 Z Jáko­bových be­der vzbudím potomky, z Judy vzejde ten, kdo mé hory obsadí; moji vy­vo­lení je obsadí, moji služebníci v nich bu­dou žít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček