EkumenickýIzaiáš65,11

Izaiáš 65:11

Vy, čo ste opus­tili Hos­podina, čo ste za­bud­li na môj svätý vrch, čo ste pre­stierali stôl pre Gáda a nalievali miešané víno pre Meniho,


Verš v kontexte

10 Šáron bude pas­tvou pre stáda a údolie Áchor pasien­kom pre dobytok, pre môj ľud, ktorý ma hľadá. 11 Vy, čo ste opus­tili Hos­podina, čo ste za­bud­li na môj svätý vrch, čo ste pre­stierali stôl pre Gáda a nalievali miešané víno pre Meniho, 12 určím vás pod meč, všet­ci sa zhr­bíte na pop­ravu, lebo som volal, ale ne­od­povedali ste, hovoril som, ale ne­počúvali ste, robili ste to, čo po­kladám za zlé, a vy­brali ste si to, čo sa mi ne­páči.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale vy, ktorí opúšťate Hos­podina, ktorí za­búdate na vrch mojej svätos­ti, ktorí strojíte bohu Šťastenovi stôl a Osudu nalievate strojeného vína,

Evanjelický

11 Vás však, ktorí opúšťate Hos­podina, ktorí za­búdate na môj svätý vrch, ktorí chys­táte stôl pre Gáda a Menímu nalievate obet­né víno,

Ekumenický

11 Vy, čo ste opus­tili Hos­podina, čo ste za­bud­li na môj svätý vrch, čo ste pre­stierali stôl pre Gáda a nalievali miešané víno pre Meniho,

Bible21

11 Ale vás, kdo jste Hos­po­di­na opustili, vás, kdo jste za­po­mně­li na horu mé svatosti, vás, kdo jste Štěstěně stůl prostírali, vás, kdo jste Osu­du číše plni­li –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček