Bible21Izaiáš65,10

Izaiáš 65:10

Můj lid – ti kdo mě hledají – bu­dou mít v Šáro­nu ovčí pastviny, jejich skot odpoči­ne v achor­ském údo­lí.


Verš v kontexte

9 Z Jáko­bových be­der vzbudím potomky, z Judy vzejde ten, kdo mé hory obsadí; moji vy­vo­lení je obsadí, moji služebníci v nich bu­dou žít. 10 Můj lid – ti kdo mě hledají – bu­dou mít v Šáro­nu ovčí pastviny, jejich skot odpoči­ne v achor­ském údo­lí. 11 Ale vás, kdo jste Hos­po­di­na opustili, vás, kdo jste za­po­mně­li na horu mé svatosti, vás, kdo jste Štěstěně stůl prostírali, vás, kdo jste Osu­du číše plni­li –

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

10 A Sáron bude za pas­tvis­ko drob­ného stáda a dolina Áchor za ležište dobyt­ku, pre môj ľud, ktorí ma budú hľadať.

Evanjelický

10 Šárón sa stane pas­tvou pre ich ovce a údolie Áchor pasien­kom pre dobytok, pre môj ľud, čo ma hľadal.

Ekumenický

10 Šáron bude pas­tvou pre stáda a údolie Áchor pasien­kom pre dobytok, pre môj ľud, ktorý ma hľadá.

Bible21

10 Můj lid – ti kdo mě hledají – bu­dou mít v Šáro­nu ovčí pastviny, jejich skot odpoči­ne v achor­ském údo­lí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček