EkumenickýIzaiáš30,29

Izaiáš 30:29

Budete spievať ako v noci, keď sa svätí sviatok, a zo srd­ca sa budete radovať ako ten, čo kráča s flautou na Hos­podinov vrch ku Skale Iz­raela.


Verš v kontexte

28 jeho dych je ako roz­vod­nený po­tok, čo siaha až po krk, aby ničivým otrasom za­triasol národ­mi a na čeľus­te národov na­sadil uzdu, čo ich pri­vedie k poblúdeniu. 29 Budete spievať ako v noci, keď sa svätí sviatok, a zo srd­ca sa budete radovať ako ten, čo kráča s flautou na Hos­podinov vrch ku Skale Iz­raela. 30 Hos­podin sa ohlási svojím vznešeným hlasom a ukáže, ako jeho rameno spočinie v prudkom hneve a v plameni stravujúceho ohňa, v prietrži mračien a v krupobití.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

29 Pieseň budete mať ako pieseň noci, v ktorej sa za­sväcuje sláv­nosť, a radosť srd­ca jako radosť toho, kto ide s píšťalou, idúc na vrch Hos­podinov, ku Skale Iz­raelovej.

Evanjelický

29 Budete spievať pies­ne ako za noci, keď sa svätí sviatok, a budete sa zo srd­ca radovať ako pút­nik, ktorý ide s flau­tou na vrch Hos­podinov ku Skale Iz­raela.

Ekumenický

29 Budete spievať ako v noci, keď sa svätí sviatok, a zo srd­ca sa budete radovať ako ten, čo kráča s flautou na Hos­podinov vrch ku Skale Iz­raela.

Bible21

29 Teh­dy vám bude do zpěvu, jako když se v noci za­svěcují slavnosti; v srd­ci bu­dete ve­se­lí, jako když průvod s píšťala­mi stoupá na Hos­po­di­novu ho­ru, ke Skále Iz­rae­le.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček