EkumenickýIzaiáš30,30

Izaiáš 30:30

Hos­podin sa ohlási svojím vznešeným hlasom a ukáže, ako jeho rameno spočinie v prudkom hneve a v plameni stravujúceho ohňa, v prietrži mračien a v krupobití.


Verš v kontexte

29 Budete spievať ako v noci, keď sa svätí sviatok, a zo srd­ca sa budete radovať ako ten, čo kráča s flautou na Hos­podinov vrch ku Skale Iz­raela. 30 Hos­podin sa ohlási svojím vznešeným hlasom a ukáže, ako jeho rameno spočinie v prudkom hneve a v plameni stravujúceho ohňa, v prietrži mračien a v krupobití. 31 Asýria sa zdesí Hos­podinov­ho hlasu, keď ud­rie palicou;

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

30 A Hos­podin dá počuť veleb­nosť svoj­ho hlasu a ukáže spus­tenie svoj­ho ramena s búrlivosťou hnevu a s plameňom zožierajúceho ohňa, s rozmetávajúcim víc­hrom, prívalom a ľadom.

Evanjelický

30 Vtedy sa Hos­podin ozve svojím veleb­ným hlasom a ukáže svoje švihajúce rameno s prch­kým hnevom a plameňom stravujúceho ohňa, s prud­kým lejakom a s kamen­com krupobitia.

Ekumenický

30 Hos­podin sa ohlási svojím vznešeným hlasom a ukáže, ako jeho rameno spočinie v prudkom hneve a v plameni stravujúceho ohňa, v prietrži mračien a v krupobití.

Bible21

30 Hos­po­din bude burácet svým majestátním hla­sem a ukáže, jak jeho paže do­léhá s hroz­ným hněvem, s pla­me­ny sžírajícího ohně, s průtrží, li­jákem a krou­pa­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček