EkumenickýIzaiáš29,7

Izaiáš 29:7

Ako sen a nočné videnie bude množs­tvo všet­kých národov, ktoré bojujú proti Aríelovi, všet­kých, čo útočia naňho a na jeho pev­nosť a utláčajú ho.


Verš v kontexte

6 Hos­podin zá­stupov ťa navštívi veľkým hukotom, v hrmení a v zemetrasení, búr­kou a vích­ricou, plameňom stravujúceho ohňa. 7 Ako sen a nočné videnie bude množs­tvo všet­kých národov, ktoré bojujú proti Aríelovi, všet­kých, čo útočia naňho a na jeho pev­nosť a utláčajú ho. 8 Ako keď sa hlad­nému sníva, že je, ale keď sa pre­budí, nie je na­sýtený, alebo ako keď sa smäd­nému sníva, že pije, ale keď sa pre­budí, je zmorený a smäd­ný, tak po­chodí množs­tvo všet­kých národov, čo bojujú proti vr­chu Si­on.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

7 A množs­tvo všet­kých tých národov, ktoré bojujú proti Arielovi, a všet­ci, ktorí útočia proti nemu a proti jeho pev­nos­ti, a ktorí ho svierajú, budú jako sen videnia noci.

Evanjelický

7 Ako sen z nočného videnia bude množs­tvo všet­kých národov bojujúcich proti Aríélu, aj všet­ci, ktorí bojujú proti nemu a jeho pev­nos­tiam a zvierajú ho.

Ekumenický

7 Ako sen a nočné videnie bude množs­tvo všet­kých národov, ktoré bojujú proti Aríelovi, všet­kých, čo útočia naňho a na jeho pev­nosť a utláčajú ho.

Bible21

7 Horda všech národů, jež pro­ti Ari­e­li bo­jují – ­ti, kdo pro­ti ně­mu vy­š­li do války, všichni, kdo ob­leh­li jeho pevnosti, dopadnou jako sen, jak noční vi­dění.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček