EkumenickýIzaiáš29,6

Izaiáš 29:6

Hos­podin zá­stupov ťa navštívi veľkým hukotom, v hrmení a v zemetrasení, búr­kou a vích­ricou, plameňom stravujúceho ohňa.


Verš v kontexte

5 Zá­stup tvojich ne­priateľov bude ako ne­patr­ný prach, množs­tvo násil­níkov ako pleva, ktorú od­veje. Stane sa to náh­le, nečakane. 6 Hos­podin zá­stupov ťa navštívi veľkým hukotom, v hrmení a v zemetrasení, búr­kou a vích­ricou, plameňom stravujúceho ohňa. 7 Ako sen a nočné videnie bude množs­tvo všet­kých národov, ktoré bojujú proti Aríelovi, všet­kých, čo útočia naňho a na jeho pev­nosť a utláčajú ho.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

6 Od Hos­podina Zá­stupov bude Jeruzalem navštívený rachotom hromu a zemetrasením a veľkým zvukom, vích­ricou a búr­kou a plameňom zožierajúceho ohňa.

Evanjelický

6 že ťa Hos­podin moc­nos­tí navštívi hr­mením, zeme­trasením a veľkým hlukom, po­vích­ricou a búr­kou i plameňom žravého ohňa.

Ekumenický

6 Hos­podin zá­stupov ťa navštívi veľkým hukotom, v hrmení a v zemetrasení, búr­kou a vích­ricou, plameňom stravujúceho ohňa.

Bible21

6 od Hos­po­di­na zástupů. On je navštíví hro­mem a zemětřesením, mohutným burácením, bouří a vichřicí, plamenem ohně, který vše po­hl­tí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček