EkumenickýIzaiáš29,8

Izaiáš 29:8

Ako keď sa hlad­nému sníva, že je, ale keď sa pre­budí, nie je na­sýtený, alebo ako keď sa smäd­nému sníva, že pije, ale keď sa pre­budí, je zmorený a smäd­ný, tak po­chodí množs­tvo všet­kých národov, čo bojujú proti vr­chu Si­on.


Verš v kontexte

7 Ako sen a nočné videnie bude množs­tvo všet­kých národov, ktoré bojujú proti Aríelovi, všet­kých, čo útočia naňho a na jeho pev­nosť a utláčajú ho. 8 Ako keď sa hlad­nému sníva, že je, ale keď sa pre­budí, nie je na­sýtený, alebo ako keď sa smäd­nému sníva, že pije, ale keď sa pre­budí, je zmorený a smäd­ný, tak po­chodí množs­tvo všet­kých národov, čo bojujú proti vr­chu Si­on. 9 Žas­nite a zo­staňte v údive, za­kryte si oči, nech ne­vidíte. Sú opití, ale nie od vína, tac­kajú sa, ale nie od opoj­ného nápoja,

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

8 A bude, jako keď sa sníva lačnému, že hľa, jie; ale keď sa pre­budí, je prázd­na jeho duša, a jako keď sa sníva smäd­nému, že hľa, pije; ale keď sa pre­budí, hľa, je smäd­ný, a jeho duša je žiados­tivá nápoja: tak bude i množstvo všet­kých tých národov, bojujúcich proti vr­chu Si­onu.

Evanjelický

8 Ako keď sa sníva hlad­nému o jedení, ale keď pre­cit­ne, hlad je ne­ukojený, ako keď sa smäd­nému sníva o pití, ale keď pre­cit­ne, cíti sa zmorený a stále prah­ne smädom, tak po­chodí aj množs­tvo všet­kých národov bojujúcich proti Si­onu.

Ekumenický

8 Ako keď sa hlad­nému sníva, že je, ale keď sa pre­budí, nie je na­sýtený, alebo ako keď sa smäd­nému sníva, že pije, ale keď sa pre­budí, je zmorený a smäd­ný, tak po­chodí množs­tvo všet­kých národov, čo bojujú proti vr­chu Si­on.

Bible21

8 Jako když lačný sní o tom, jak jí, ale pro­budí se hla­dovýa jako když žíznivý sní o pití, ale pro­budí se vy­čerpán s hrdlem vy­prahlým – právě tak do­pa­de horda všech národů, jež bo­jují pro­ti hoře Si­o­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček