EkumenickýIzaiáš28,20

Izaiáš 28:20

Lôžko je pri­krát­ke, nedá sa na ňom vy­strieť, pri­krýv­ka je úz­ka, nedá sa ňou pri­kryť.


Verš v kontexte

19 Kedykoľvek vás pos­tih­ne, za­chváti vás, lebo ráno čo ráno, vo dne i v noci na vás doľah­ne; bude ťažké porozumieť po­sols­tvu. 20 Lôžko je pri­krát­ke, nedá sa na ňom vy­strieť, pri­krýv­ka je úz­ka, nedá sa ňou pri­kryť. 21 Veď Hos­podin po­vs­tane ako na vr­chu Peracím a rozoh­ní sa ako v údolí Gibeón, aby uskutočnil svoje dielo, zvlášt­ne dielo, aby vy­konal svoju prácu — ne­zvyčaj­nú prácu.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

20 lebo loža bude pri­krát­ka na­to, aby sa mohol človek vystrieť, a pri­krýv­ka bude priúz­ka, než aby sa mohol do nej za­krútiť.

Evanjelický

20 Lebo pri­krát­ke bude lôžko na to, aby sa nie­kto vy­strel, a úz­ka bude pri­krýv­ka na to, aby sa nie­kto za­vinul.

Ekumenický

20 Lôžko je pri­krát­ke, nedá sa na ňom vy­strieť, pri­krýv­ka je úz­ka, nedá sa ňou pri­kryť.

Bible21

20 Po­stel bude krátká, ne­půjde se narovnat, přikrývka bude úzká, ne­půjde se za­chumlat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček