EkumenickýIzaiáš28,21

Izaiáš 28:21

Veď Hos­podin po­vs­tane ako na vr­chu Peracím a rozoh­ní sa ako v údolí Gibeón, aby uskutočnil svoje dielo, zvlášt­ne dielo, aby vy­konal svoju prácu — ne­zvyčaj­nú prácu.


Verš v kontexte

20 Lôžko je pri­krát­ke, nedá sa na ňom vy­strieť, pri­krýv­ka je úz­ka, nedá sa ňou pri­kryť. 21 Veď Hos­podin po­vs­tane ako na vr­chu Peracím a rozoh­ní sa ako v údolí Gibeón, aby uskutočnil svoje dielo, zvlášt­ne dielo, aby vy­konal svoju prácu — ne­zvyčaj­nú prácu. 22 Ne­vys­mievaj­te sa však, aby vám ne­spev­neli okovy, lebo som počul o skaze, o tom, čo roz­hodol Pán, Hos­podin zá­stupov, nad celou zemou.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo Hos­podin po­vs­tane jako na vrchu Peracím, bude zúriť ako v údolí v Gibe­one, aby učinil svoje dielo, svoje podiv­né dielo; aby vy­konal svoju robotu, svoju čud­nú robotu.

Evanjelický

21 Lebo Hos­podin po­vs­tane ako na vr­chu Perácím, vzruší sa ako v Gibe­on­skom údolí, aby uskutočnil svoje dielo; zvlášt­ne je Jeho dielo; aby vy­konal svoj skutok; ne­zvyčaj­ný je Jeho skutok.

Ekumenický

21 Veď Hos­podin po­vs­tane ako na vr­chu Peracím a rozoh­ní sa ako v údolí Gibeón, aby uskutočnil svoje dielo, zvlášt­ne dielo, aby vy­konal svoju prácu — ne­zvyčaj­nú prácu.

Bible21

21 Hos­po­din po­vstane jako na hoře Peracim, rozhorlí se jako teh­dy v gi­be­on­ském údolí, aby vy­ko­nal své dílo – své ne­o­byčejné dílo, aby vy­plnil svůj úkol – svůj ne­obvyklý úkol.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček