EkumenickýIzaiáš28,19

Izaiáš 28:19

Kedykoľvek vás pos­tih­ne, za­chváti vás, lebo ráno čo ráno, vo dne i v noci na vás doľah­ne; bude ťažké porozumieť po­sols­tvu.


Verš v kontexte

18 Vaša zmluva so sm­rťou bude zrušená, vaša do­hoda s ríšou mŕt­vych ne­ob­stojí. Keď na vás príde plies­kajúci bič, budete ním ubití. 19 Kedykoľvek vás pos­tih­ne, za­chváti vás, lebo ráno čo ráno, vo dne i v noci na vás doľah­ne; bude ťažké porozumieť po­sols­tvu. 20 Lôžko je pri­krát­ke, nedá sa na ňom vy­strieť, pri­krýv­ka je úz­ka, nedá sa ňou pri­kryť.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

19 kedykoľvek sa po­valí, vše vás po­berie, lebo sa bude valiť každého rána, vod­ne i v noci, a bude, že iba sám strach na­učí roz­umieť počutej zves­ti,

Evanjelický

19 Kedykoľvek sa preleje, za­chváti vás; lebo sa bude prelievať ráno čo ráno, vo dne i v noci. Po­tom bude hroz­né po­chopiť počutú zvesť.

Ekumenický

19 Kedykoľvek vás pos­tih­ne, za­chváti vás, lebo ráno čo ráno, vo dne i v noci na vás doľah­ne; bude ťažké porozumieť po­sols­tvu.

Bible21

19 Kdyko­li se přižene, znovu vás za­sáh­ne – ráno za ránem, v noc i den! Hrůza dočis­ta ochro­mí­ty, kdo po­chopí toto po­sel­ství.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček