EkumenickýIzaiáš28,12

Izaiáš 28:12

ten, čo im hovoril: Tu je od­počinok, dožičte po­koj unavenému, tu je úľava! Ale nech­celi počúvať.


Verš v kontexte

11 Ne­zrozumiteľnou rečou a cudzím jazykom bude hovoriť tomuto národu 12 ten, čo im hovoril: Tu je od­počinok, dožičte po­koj unavenému, tu je úľava! Ale nech­celi počúvať. 13 Pre­to im za­znie slovo Hos­podina: príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravid­lo za pravid­lom, pravid­lo za pravid­lom, trocha sem, trocha tam! Nech si len idú, no zvalia sa do­zadu, dolámu sa, pad­nú do osíd­la a budú uväz­není.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

12 im, ktorým po­vedal: Toto je odpočinutie; daj­te od­počinúť ustalému, a toto utíšenie! Avšak nech­celi počuť.

Evanjelický

12 Ten, ktorý im riekol: Toto je od­počinok: do­praj­te po­koja unavenému - a to je občer­stvenie! Ale nech­celi po­slúch­nuť.

Ekumenický

12 ten, čo im hovoril: Tu je od­počinok, dožičte po­koj unavenému, tu je úľava! Ale nech­celi počúvať.

Bible21

12 Kdy­si jim ře­kl: „To­to je odpočinek, nechte odpoči­nout znavené, toto je chvíle pro oddech!“ Oni to ale slyšet ne­ch­tě­li,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček