EkumenickýIzaiáš28,13

Izaiáš 28:13

Pre­to im za­znie slovo Hos­podina: príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravid­lo za pravid­lom, pravid­lo za pravid­lom, trocha sem, trocha tam! Nech si len idú, no zvalia sa do­zadu, dolámu sa, pad­nú do osíd­la a budú uväz­není.


Verš v kontexte

12 ten, čo im hovoril: Tu je od­počinok, dožičte po­koj unavenému, tu je úľava! Ale nech­celi počúvať. 13 Pre­to im za­znie slovo Hos­podina: príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravid­lo za pravid­lom, pravid­lo za pravid­lom, trocha sem, trocha tam! Nech si len idú, no zvalia sa do­zadu, dolámu sa, pad­nú do osíd­la a budú uväz­není. 14 Pre­to počúvaj­te Pánovo slovo, po­smievači, čo vlád­nete nad tým­to ľudom v Jeruzaleme.

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale im je slovo Hos­podinovo príkaz na príkaz, príkaz na príkaz; úp­rava na úp­ravu, úp­rava na úp­ravu; trochu tam a trochu tam, aby ta išli a kles­li nazad a boli skrúšení a aby sa za­pliet­li do slučky a boli lapení.

Evanjelický

13 Pre­to im za­znie slovo Hos­podinovo: Cav lácáv, cav lácáv, kav lákáv, kav lákáv, tu trochu, tam trochu, aby šli a pad­li hore­značky, aby sa dolámali, za­motali a chytili.

Ekumenický

13 Pre­to im za­znie slovo Hos­podina: príkaz za príkazom, príkaz za príkazom, pravid­lo za pravid­lom, pravid­lo za pravid­lom, trocha sem, trocha tam! Nech si len idú, no zvalia sa do­zadu, dolámu sa, pad­nú do osíd­la a budú uväz­není.

Bible21

13 a tak jim Hos­po­di­novo slovo bude znít: „To a to a tak a tak, tam a sem a sem a tam – b­la bla bla!“ Jen ať si jdou – na­zpá­tek upadnou, zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíz­nou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček