EkumenickýIzaiáš27,8

Izaiáš 27:8

Spor s ním Boh ukončil od­vr­hnutím, vy­hnan­stvom, zmietol ho svojím prud­kým dychom, ako keď fúka východ­ný vietor.


Verš v kontexte

7 Či ho ud­rel, ako ud­rel tých, čo udierali jeho? Vari bol za­bitý, ako boli za­bití jeho vrahovia? 8 Spor s ním Boh ukončil od­vr­hnutím, vy­hnan­stvom, zmietol ho svojím prud­kým dychom, ako keď fúka východ­ný vietor. 9 Tak­to bude uzmierená vina Jákoba, tak sa od­stráni všet­ko ovocie jeho hriechu. Keď ro­zdr­ví všet­ky ol­tár­ne kamene na vápenec, nebudú už stáť ašéry ani kadid­lové ol­táre.

späť na Izaiáš, 27

Príbuzné preklady Roháček

8 Mier­ne si ju tres­tal i vtedy, keď si ju bol za­hnal. Roz­mýšľajúc úpel vo svojom ur­put­nom duchu v deň východ­ného vet­ra.

Evanjelický

8 Za­hnaním, za­pudením ho stres­tal, od­pratal ho svojím sil­ným vet­rom v deň, keď vial východ­ný vietor.

Ekumenický

8 Spor s ním Boh ukončil od­vr­hnutím, vy­hnan­stvom, zmietol ho svojím prud­kým dychom, ako keď fúka východ­ný vietor.

Bible21

8 Za­hnal jsi je do vyhnanství, vedl jsi s nimi svo­ji při. Prudkým vichrem jsi je od­vál pryč, jako když od výcho­du vítr udeří.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček