EkumenickýIzaiáš27,9

Izaiáš 27:9

Tak­to bude uzmierená vina Jákoba, tak sa od­stráni všet­ko ovocie jeho hriechu. Keď ro­zdr­ví všet­ky ol­tár­ne kamene na vápenec, nebudú už stáť ašéry ani kadid­lové ol­táre.


Verš v kontexte

8 Spor s ním Boh ukončil od­vr­hnutím, vy­hnan­stvom, zmietol ho svojím prud­kým dychom, ako keď fúka východ­ný vietor. 9 Tak­to bude uzmierená vina Jákoba, tak sa od­stráni všet­ko ovocie jeho hriechu. Keď ro­zdr­ví všet­ky ol­tár­ne kamene na vápenec, nebudú už stáť ašéry ani kadid­lové ol­táre. 10 Opev­nené mes­to osirie, bude prázd­nym príbyt­kom, opus­teným ako púšť. Teľce sa tam budú pásť, od­počívať a nivočiť jeho vet­vy.

späť na Izaiáš, 27

Príbuzné preklady Roháček

9 A tak tým s­pôsobom bude po­krytá ne­právosť Jakobova, a to bude ten celý užitok, že odstráni jeho hriech, keď ob­ráti všet­ky kamene ol­tára na rozvaleninu, takže budú jako roz­metané kamene vápen­cové; ne­povs­tanú viacej háje ani sl­nečné ob­razy.

Evanjelický

9 Pre­to tým bude zmierená vina Jákobova, a to všet­ko bude ovocím od­stránenia jeho hriechu, že od­loží všet­ky kamene ol­tára ako kamene ro­zdr­veného vápen­ca, a nebudú stáť ašéry ani kadid­lové ol­táre.

Ekumenický

9 Tak­to bude uzmierená vina Jákoba, tak sa od­stráni všet­ko ovocie jeho hriechu. Keď ro­zdr­ví všet­ky ol­tár­ne kamene na vápenec, nebudú už stáť ašéry ani kadid­lové ol­táre.

Bible21

9 Tak tedy bu­dou očiště­ny Jáko­bovy vi­nya od­stranění jeho hří­chu při­ne­se ovoce: všechny ka­menné ol­táře bu­dou roztlučeny, jako se na prach dr­tí vápenec, nezůstanou stát ani po­svátné kůlyani ka­di­dlové ol­táře.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček