EkumenickýIzaiáš23,11

Izaiáš 23:11

Hos­podin vy­strel svoju ruku nad more, za­triasol kráľov­stvami, vy­dal roz­kaz proti Kanaánu zničiť jeho pev­nos­ti.


Verš v kontexte

10 Ob­rábaj svoju krajinu, dcéra Taršíša, prí­stavu už niet! 11 Hos­podin vy­strel svoju ruku nad more, za­triasol kráľov­stvami, vy­dal roz­kaz proti Kanaánu zničiť jeho pev­nos­ti. 12 Po­vedal: Už viac ne­plesaj, utláčaná pan­na, dcéra Sidonu! Vstaň, pre­plav sa ku Kit­tejom, ale ani tam nebudeš mať po­koj.

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

11 Vy­strel svoju ruku na more, za­triasol kráľov­stvami, Hos­podin pri­kázal o k­ramárovi Kanaánovi, aby zkazili jeho pev­nos­ti,

Evanjelický

11 Hos­podin vy­strel svoju ruku na more, otriasol kráľov­stvami, vy­dal roz­kaz o Kanaáne, aby spus­tošili jeho pev­nos­ti.

Ekumenický

11 Hos­podin vy­strel svoju ruku nad more, za­triasol kráľov­stvami, vy­dal roz­kaz proti Kanaánu zničiť jeho pev­nos­ti.

Bible21

11 Hos­po­din vztáhl ruku na moře, aby otřá­sl královstvími; přikázal ohledně Fénicie, aby byly zniče­ny její pevnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček