EvanjelickýIzaiáš23,11

Izaiáš 23:11

Hos­podin vy­strel svoju ruku na more, otriasol kráľov­stvami, vy­dal roz­kaz o Kanaáne, aby spus­tošili jeho pev­nos­ti.


Verš v kontexte

10 Pre­kroč svoju krajinu ako Níl, dcéra Taršíš, prí­stavu už niet! 11 Hos­podin vy­strel svoju ruku na more, otriasol kráľov­stvami, vy­dal roz­kaz o Kanaáne, aby spus­tošili jeho pev­nos­ti. 12 Riekol: Nejasaj už, zhanobená pan­na, dcéra Sidón! Vstaň, prej­di na Cyp­rus, ani tam nenáj­deš po­koj.

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

11 Vy­strel svoju ruku na more, za­triasol kráľov­stvami, Hos­podin pri­kázal o k­ramárovi Kanaánovi, aby zkazili jeho pev­nos­ti,

Evanjelický

11 Hos­podin vy­strel svoju ruku na more, otriasol kráľov­stvami, vy­dal roz­kaz o Kanaáne, aby spus­tošili jeho pev­nos­ti.

Ekumenický

11 Hos­podin vy­strel svoju ruku nad more, za­triasol kráľov­stvami, vy­dal roz­kaz proti Kanaánu zničiť jeho pev­nos­ti.

Bible21

11 Hos­po­din vztáhl ruku na moře, aby otřá­sl královstvími; přikázal ohledně Fénicie, aby byly zniče­ny její pevnosti.