Bible21Izaiáš23,11

Izaiáš 23:11

Hos­po­din vztáhl ruku na moře, aby otřá­sl královstvími; přikázal ohledně Fénicie, aby byly zniče­ny její pevnosti.


Verš v kontexte

10 Ob­dělávej svou zem jako Nil, mořská flo­ti­lo – vž­dyť už tu ani molo ne­zbylo! 11 Hos­po­din vztáhl ruku na moře, aby otřá­sl královstvími; přikázal ohledně Fénicie, aby byly zniče­ny její pevnosti. 12 Ře­kl: „Ne­bu­deš se už radovat, zprzněná panno, Dce­ro sidonská!“ Vzhůru! Na Kypr vy­dej se! Ani tam ale pokoj nena­jdeš.

späť na Izaiáš, 23

Príbuzné preklady Roháček

11 Vy­strel svoju ruku na more, za­triasol kráľov­stvami, Hos­podin pri­kázal o k­ramárovi Kanaánovi, aby zkazili jeho pev­nos­ti,

Evanjelický

11 Hos­podin vy­strel svoju ruku na more, otriasol kráľov­stvami, vy­dal roz­kaz o Kanaáne, aby spus­tošili jeho pev­nos­ti.

Ekumenický

11 Hos­podin vy­strel svoju ruku nad more, za­triasol kráľov­stvami, vy­dal roz­kaz proti Kanaánu zničiť jeho pev­nos­ti.

Bible21

11 Hos­po­din vztáhl ruku na moře, aby otřá­sl královstvími; přikázal ohledně Fénicie, aby byly zniče­ny její pevnosti.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček