EkumenickýIzaiáš22,16

Izaiáš 22:16

Čo tu hľadáš a koho tu máš, že si si tu vy­tesal hrob? Vy­tesal si svoj hrob vy­soko, do skaly si vy­sekal svoj príbytok.


Verš v kontexte

15 Tak­to hovorí Pán, Hos­podin zá­stupov: Choď, záj­di za Šeb­nom, správ­com paláca, a po­vedz mu: 16 Čo tu hľadáš a koho tu máš, že si si tu vy­tesal hrob? Vy­tesal si svoj hrob vy­soko, do skaly si vy­sekal svoj príbytok. 17 Pán ťa však násil­ne od­vrh­ne, hr­dina, pev­ne sa ťa zmoc­ní,

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

16 a po­vieš mu: Čo ty tu chceš a koho ty tu máš, že si si tu vy­tesal hrob? Na výšine si vy­teše svoj hrob, do skaly si vy­seká svoj príbytok!

Evanjelický

16 Čo tu máš a koho tu máš, že si si tu vy­tesal hrob ako ten, čo si hrob vy­soko vy­tesáva a svoje byd­lis­ko si do skaly vy­sekáva?

Ekumenický

16 Čo tu hľadáš a koho tu máš, že si si tu vy­tesal hrob? Vy­tesal si svoj hrob vy­soko, do skaly si vy­sekal svoj príbytok.

Bible21

16 Co tu pohledáváš? Co mys­líš, že tu znamenáš, že sis tu dokon­ce i hrobku vytesal? Vytesal sis hrobku pěkně ve výšce, místo odpočinku sis vy­kutal ve skále.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček