EkumenickýIzaiáš13,10

Izaiáš 13:10

Pre­tože hviez­dy nebies a ich súh­vez­dia ne­vydajú svet­lo, sln­ko sa za­tmie pri východe a mesiac sa nezas­kvie svet­lom.


Verš v kontexte

9 Hľa, deň Hos­podina pri­chádza, ukrut­ný, s hrôzou a roz­páleným hnevom, aby urobil zo zeme zborenis­ko a jej hriešnikov z nej vy­hubil! 10 Pre­tože hviez­dy nebies a ich súh­vez­dia ne­vydajú svet­lo, sln­ko sa za­tmie pri východe a mesiac sa nezas­kvie svet­lom. 11 Po­tres­tám vo svete zločin a na zločin­coch ich vinu. Urobím koniec nadutos­ti pyšných a po­korím hr­dosť násil­níkov.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo hviez­dy nebies, ani ich naj­jas­nejšie súh­vez­dia nedajú svietiť svoj­mu svet­lu; sl­n­ce sa za­tmie vtedy, keď bude vy­chádzať, a mesiac nedá svietiť svoj­mu svet­lu.

Evanjelický

10 Lebo hviez­dy na nebi a ich zo­skupenia ne­vydajú svoje svet­lo. Sln­ko sa za­tmie pri svojom východe a mesiac nezažiari svojím svet­lom.

Ekumenický

10 Pre­tože hviez­dy nebies a ich súh­vez­dia ne­vydajú svet­lo, sln­ko sa za­tmie pri východe a mesiac sa nezas­kvie svet­lom.

Bible21

10 Ne­bes­ké hvěz­dy a sou­hvěz­díse ne­bu­dou moci rozsvítit; slunce se za­tmí už od svítánía měsíc ne­vy­dá svůj svit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček