EkumenickýIzaiáš13,11

Izaiáš 13:11

Po­tres­tám vo svete zločin a na zločin­coch ich vinu. Urobím koniec nadutos­ti pyšných a po­korím hr­dosť násil­níkov.


Verš v kontexte

10 Pre­tože hviez­dy nebies a ich súh­vez­dia ne­vydajú svet­lo, sln­ko sa za­tmie pri východe a mesiac sa nezas­kvie svet­lom. 11 Po­tres­tám vo svete zločin a na zločin­coch ich vinu. Urobím koniec nadutos­ti pyšných a po­korím hr­dosť násil­níkov. 12 Človeka urobím vzác­nejším ako rýdze zlato a ľudí sťa zlato z Ofíru.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

11 A navštívim zlosť na okruhu sveta a na bez­božných ich ne­právosť. A spôsobím to, že pre­stane hr­dosť pyšných, a vy­sokomyseľnosť tyranov ponížim.

Evanjelický

11 Po­tres­tám svet pre jeho nešľachet­nosť a bez­božných pre ich vinu. Urobím koniec pýche nadutých a znížim po­výšenosť tyranov.

Ekumenický

11 Po­tres­tám vo svete zločin a na zločin­coch ich vinu. Urobím koniec nadutos­ti pyšných a po­korím hr­dosť násil­níkov.

Bible21

11 Po­trestám svět za jeho zločiny, všechny niče­my za je­jich hřích. S pýchou na­dutců teh­dy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček