EkumenickýHozeáš9,16

Hozeáš 9:16

Ef­rajim je ubitý, jeho korene vy­sch­li, už ne­prinesú ovocie; ale aj keby rodili, usmr­tím vy­túžené ovocie ich lona.


Verš v kontexte

15 Všet­ko ich zlo sa prejavilo v Gilgále, áno, tam som ich znenávidel. Pre skazenosť ich skut­kov ich vy­ženiem zo svoj­ho domu; viac ich nebudem milovať, všet­ci ich veľmoži sú tvrdo­šij­ní. 16 Ef­rajim je ubitý, jeho korene vy­sch­li, už ne­prinesú ovocie; ale aj keby rodili, usmr­tím vy­túžené ovocie ich lona. 17 Môj Boh ich za­vrh­ne, lebo ho ne­počúvali, a stanú sa zblúdil­cami medzi národ­mi.

späť na Hozeáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

16 Ef­raim bude zbitý; ich koreň uschne; nedonesú ovocia; lebo aj keby splodily, po­bijem to, čo bude najžiadúc­nejšie ich lona.

Evanjelický

16 Ef­rajim je za­sia­hnutý, jeho koreň vy­sychá, ne­prinesie ovocie. Aj keď budú rodiť, usmr­tím miláčikov ich mater­ského lona.

Ekumenický

16 Ef­rajim je ubitý, jeho korene vy­sch­li, už ne­prinesú ovocie; ale aj keby rodili, usmr­tím vy­túžené ovocie ich lona.

Bible21

16 Efraim bude bit, takže mu uschnou kořeny, aby nerodil. I kdy­by ale dě­ti zplodili, ty je­jich drahoušky po­bi­ji.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček