EkumenickýHozeáš9,17

Hozeáš 9:17

Môj Boh ich za­vrh­ne, lebo ho ne­počúvali, a stanú sa zblúdil­cami medzi národ­mi.


Verš v kontexte

15 Všet­ko ich zlo sa prejavilo v Gilgále, áno, tam som ich znenávidel. Pre skazenosť ich skut­kov ich vy­ženiem zo svoj­ho domu; viac ich nebudem milovať, všet­ci ich veľmoži sú tvrdo­šij­ní. 16 Ef­rajim je ubitý, jeho korene vy­sch­li, už ne­prinesú ovocie; ale aj keby rodili, usmr­tím vy­túžené ovocie ich lona. 17 Môj Boh ich za­vrh­ne, lebo ho ne­počúvali, a stanú sa zblúdil­cami medzi národ­mi.

späť na Hozeáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

17 Môj Bôh ich za­vrh­ne, lebo ho ne­pos­lúchajú, a budú tulák­mi medzi národami.

Evanjelický

17 Môj Boh ich za­vrh­ne, lebo Ho ne­pos­lúchali, a blúdiť budú medzi národ­mi.

Ekumenický

17 Môj Boh ich za­vrh­ne, lebo ho ne­počúvali, a stanú sa zblúdil­cami medzi národ­mi.

Bible21

17 Můj Bůh je zavrhne, neboť ho neposlouchali; budou z nich tuláci mezi po­ha­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček