EkumenickýHozeáš1

Hozeáš

1 Slovo Hos­podina, ktoré pre­hovorilo k Ozeášovi, synovi Bériho, v období jud­ských kráľov Uzziju, Jótama, Acháza a Chiz­kiju a v čase iz­rael­ského kráľa Járobeáma, syna Jóašov­ho. Symbolické manželstvo proroka2 Začiatok Hos­podinovej reči pro­stred­níc­tvom Ozeáša. Vez­mi si smil­nú ženu a maj deti zo smils­tva, lebo krajina strašne smil­ní, od­vrátila sa od Hos­podina. 3 Vzal si teda Gomér, dcéru Dib­lai­ma. Tá počala a porodila mu syna. 4 Vtedy mu Hos­podin po­vedal: Daj mu meno Jez­reel, lebo one­dl­ho po­tres­tám dom Jehu­ov za kr­vi­prelievanie v Jezreeli a po­tom urobím koniec kráľov­stvu Iz­raela. 5 V ten deň zlomím luk Iz­raelov v údolí Jez­reel. 6 Po­tom opäť počala a porodila dcéru. Daj jej meno Ne­omilos­tená, pre­tože už viac nebudem mať súcit s domom Iz­raela — veľmi sa mi protivia. 7 Nad domom Júdu sa však zľutujem a prídem im na po­moc ako Hos­podin, ich Boh, ale nie s lukom a mečom ani s koňmi so záp­rahom, teda nie bojom. 8 Po­tom, čo od­dojčila Ne­omilos­tenú, počala a porodila syna. 9 Vtedy po­vedal: Daj mu meno Nie môj ľud, lebo vy nie ste mojím ľudom a ja nie som vaším Bohom.

EkumenickýHozeáš1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček