EkumenickýHozeáš6,11

Hozeáš 6:11

Júda ti takis­to chys­tá žat­vu!


Verš v kontexte

9 Ako tlupa číhajúcich záškod­níkov je spolok kňazov, za­bíjajú na ces­te do Síchemu; áno, páchajú nehaneb­nos­ti! 10 V dome Iz­raela som videl strašnú vec: je tam smils­tvo Ef­rajima, poškvr­nil sa Iz­rael — 11 Júda ti takis­to chys­tá žat­vu!

späť na Hozeáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 I Júda, aj tebe je určená žat­va, keď do­vediem zpät zajatie svoj­ho ľudu.

Evanjelický

11 Tebe, Júda, je pri­pravená žat­va.

Ekumenický

11 Júda ti takis­to chys­tá žat­vu!

Bible21

11 Ale i te­be, Ju­do, čeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu ob­rátím,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček