EkumenickýHozeáš6

Hozeáš

1 Poďte, vráťme sa k Hospodinovi. On nás totiž roz­tr­hal a on nás aj uzdraví, on nás ud­rel a on nás aj ob­viaže. 2 Po dvoch dňoch nás oživí, na tretí deň nás vzkriesi, budeme žiť pred jeho tvárou 3 a spoz­náme ho, usiluj­me sa o poznanie Hos­podina! Jeho východ je is­tý ako východ ran­nej zory a jeho príchod je pre nás ako príchod dažďa, jesen­ného a jar­ného dažďa, ktorý zvlažuje zem. 4 Čo si s tebou počať, Ef­rajim? Čo si s tebou počať, Júda? Veď vaše milo­sr­den­stvo je ako ran­ný ob­lak, alebo ako rosa, čo sa hneď stratí. 5 Pre­to som ich ok­resával pro­stred­níc­tvom prorokov, za­bíjal som ich slovami svojich úst. Moje právo vy­chádza ako svet­lo; 6 lebo milo­sr­den­stvo chcem, a nie obetu, po­znanie Boha viac ako spaľované obety. Neverný Boží ľud7 Oni však porušili zmluvu v Adame, tam ma zradili. 8 Gileád je mes­tom zločin­cov so stopami po kr­vi. 9 Ako tlupa číhajúcich záškod­níkov je spolok kňazov, za­bíjajú na ces­te do Síchemu; áno, páchajú nehaneb­nos­ti! 10 V dome Iz­raela som videl strašnú vec: je tam smils­tvo Ef­rajima, poškvr­nil sa Iz­rael — 11 Júda ti takis­to chys­tá žat­vu!

EkumenickýHozeáš6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček