Ekumenický1. Mojžišova9,22

1. Mojžišova 9:22

Genesis

Chám, Kanaánov otec, však videl svoj­ho otca ob­naženého a po­vedal to von­ku svojim dvom bratom.


Verš v kontexte

21 Raz sa na­pil vína, opil sa a ob­nažený si ľahol vo svojom stane. 22 Chám, Kanaánov otec, však videl svoj­ho otca ob­naženého a po­vedal to von­ku svojim dvom bratom. 23 Šém a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrb­tom, a tak za­kryli na­hotu svoj­ho ot­ca. Tvár mali od­vrátenú, aby ne­videli svoj­ho otca ob­naženého.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 A Cham, otec Kanaánov, videl na­hotu svoj­ho otca a po­vedal to svojim dvom bratom von­ku.

Evanjelický

22 Chám, otec Kanaánov, však uzrel na­hotu svoj­ho otca a oznámil to svojim dvom bratom von­ku.

Ekumenický

22 Chám, Kanaánov otec, však videl svoj­ho otca ob­naženého a po­vedal to von­ku svojim dvom bratom.

Bible21

22 Cham, otec Kanaá­na, spatřil na­ho­tu svého otce a po­věděl o tom obě­ma svým bra­trům venku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček