Evanjelický1. Mojžišova9,22

1. Mojžišova 9:22

Genesis

Chám, otec Kanaánov, však uzrel na­hotu svoj­ho otca a oznámil to svojim dvom bratom von­ku.


Verš v kontexte

21 Raz sa na­pil vína, opil sa a ľahol si ob­nažený vo svojom stane. 22 Chám, otec Kanaánov, však uzrel na­hotu svoj­ho otca a oznámil to svojim dvom bratom von­ku. 23 Vtedy Šém a Jáfet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrb­tom, a tak za­kryli na­hotu svoj­ho ot­ca. Ich tvár bola od­vrátená, takže ne­videli na­hotu svoj­ho ot­ca.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 A Cham, otec Kanaánov, videl na­hotu svoj­ho otca a po­vedal to svojim dvom bratom von­ku.

Evanjelický

22 Chám, otec Kanaánov, však uzrel na­hotu svoj­ho otca a oznámil to svojim dvom bratom von­ku.

Ekumenický

22 Chám, Kanaánov otec, však videl svoj­ho otca ob­naženého a po­vedal to von­ku svojim dvom bratom.

Bible21

22 Cham, otec Kanaá­na, spatřil na­ho­tu svého otce a po­věděl o tom obě­ma svým bra­trům venku.