Ekumenický1. Mojžišova9,23

1. Mojžišova 9:23

Genesis

Šém a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrb­tom, a tak za­kryli na­hotu svoj­ho ot­ca. Tvár mali od­vrátenú, aby ne­videli svoj­ho otca ob­naženého.


Verš v kontexte

22 Chám, Kanaánov otec, však videl svoj­ho otca ob­naženého a po­vedal to von­ku svojim dvom bratom. 23 Šém a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrb­tom, a tak za­kryli na­hotu svoj­ho ot­ca. Tvár mali od­vrátenú, aby ne­videli svoj­ho otca ob­naženého. 24 Keď sa No­ach pre­bral z opojenia a do­zvedel sa, čo mu urobil jeho najm­ladší syn,

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

23 Vtedy vzal Sem a Jafet rúcho, položili ho obaja na svoje plece a išli za­dom a pri­kryli na­hotu svoj­ho ot­ca, kým ich tvári boly ob­rátené nazad, takže nevideli na­hoty svoj­ho ot­ca.

Evanjelický

23 Vtedy Šém a Jáfet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrb­tom, a tak za­kryli na­hotu svoj­ho ot­ca. Ich tvár bola od­vrátená, takže ne­videli na­hotu svoj­ho ot­ca.

Ekumenický

23 Šém a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrb­tom, a tak za­kryli na­hotu svoj­ho ot­ca. Tvár mali od­vrátenú, aby ne­videli svoj­ho otca ob­naženého.

Bible21

23 Sem a Jáfet tedy vza­li plášť a oba si ho dali na ra­me­na. Pak šli po­z­pátku a přikry­li na­ho­tu svého ot­ce. Byli ob­ráceni če­lem na­zpá­tek, a tak na­ho­tu svého otce ne­spatři­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček