Roháček1. Mojžišova9,22

1. Mojžišova 9:22

Genesis

A Cham, otec Kanaánov, videl na­hotu svoj­ho otca a po­vedal to svojim dvom bratom von­ku.


Verš v kontexte

21 A pil víno a opil a ob­nažil sa pro­stred svoj­ho stánu. 22 A Cham, otec Kanaánov, videl na­hotu svoj­ho otca a po­vedal to svojim dvom bratom von­ku. 23 Vtedy vzal Sem a Jafet rúcho, položili ho obaja na svoje plece a išli za­dom a pri­kryli na­hotu svoj­ho ot­ca, kým ich tvári boly ob­rátené nazad, takže nevideli na­hoty svoj­ho ot­ca.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 A Cham, otec Kanaánov, videl na­hotu svoj­ho otca a po­vedal to svojim dvom bratom von­ku.

Evanjelický

22 Chám, otec Kanaánov, však uzrel na­hotu svoj­ho otca a oznámil to svojim dvom bratom von­ku.

Ekumenický

22 Chám, Kanaánov otec, však videl svoj­ho otca ob­naženého a po­vedal to von­ku svojim dvom bratom.

Bible21

22 Cham, otec Kanaá­na, spatřil na­ho­tu svého otce a po­věděl o tom obě­ma svým bra­trům venku.