Ekumenický1. Mojžišova28,22

1. Mojžišova 28:22

Genesis

Ten­to kameň, ktorý som po­stavil ako po­svät­ný stĺp, bude Božím domom a zo všet­kého, čo mi dáš, budem ti ver­ne od­vádzať desiat­ky.


Verš v kontexte

20 Vtedy Jákob sľúbil: Ak bude so mnou Boh, ak ma bude chrániť na ces­te, na ktorú som sa vy­dal, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na ob­lečenie 21 a šťast­ne sa vrátim do domu svoj­ho ot­ca, Hos­podin bude mojím Bohom. 22 Ten­to kameň, ktorý som po­stavil ako po­svät­ný stĺp, bude Božím domom a zo všet­kého, čo mi dáš, budem ti ver­ne od­vádzať desiat­ky.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

22 A ten­to kameň, ktorý som po­stavil na pamiatku, bude domom Božím. A zo všet­kého, čo mi dáš, ó, Bože, dám ti is­tot­ne desatinu.

Evanjelický

22 Ten­to kameň, čo som po­stavil ako po­svät­ný stĺp, bude Božím domom, a zo všet­kého, čo mi dáš, budem ti pres­ne od­vádzať desiat­ky.

Ekumenický

22 Ten­to kameň, ktorý som po­stavil ako po­svät­ný stĺp, bude Božím domom a zo všet­kého, čo mi dáš, budem ti ver­ne od­vádzať desiat­ky.

Bible21

22 Ten­to ká­men, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím do­mem a ze vše­ho, co mi dáš, ti věrně od­dělím desátek.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček