Ekumenický1. Mojžišova28,21

1. Mojžišova 28:21

Genesis

a šťast­ne sa vrátim do domu svoj­ho ot­ca, Hos­podin bude mojím Bohom.


Verš v kontexte

20 Vtedy Jákob sľúbil: Ak bude so mnou Boh, ak ma bude chrániť na ces­te, na ktorú som sa vy­dal, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na ob­lečenie 21 a šťast­ne sa vrátim do domu svoj­ho ot­ca, Hos­podin bude mojím Bohom. 22 Ten­to kameň, ktorý som po­stavil ako po­svät­ný stĺp, bude Božím domom a zo všet­kého, čo mi dáš, budem ti ver­ne od­vádzať desiat­ky.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

21 a na­vrátim sa v po­koji do domu svoj­ho ot­ca, bude mi Hos­podin Bohom.

Evanjelický

21 a ak sa šťast­ne vrátim do svoj­ho ot­cov­ského domu, tak Hos­podin bude mojím Bohom.

Ekumenický

21 a šťast­ne sa vrátim do domu svoj­ho ot­ca, Hos­podin bude mojím Bohom.

Bible21

21 takže se v poko­ji vrátím do svého ot­cov­ského do­mu, bude Hos­po­din mým Bo­hem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček