Ekumenický1. Mojžišova28,20

1. Mojžišova 28:20

Genesis

Vtedy Jákob sľúbil: Ak bude so mnou Boh, ak ma bude chrániť na ces­te, na ktorú som sa vy­dal, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na ob­lečenie


Verš v kontexte

19 Tomu mies­tu dal meno Bétel. Pôvod­ne sa to mes­to volalo Lúz. 20 Vtedy Jákob sľúbil: Ak bude so mnou Boh, ak ma bude chrániť na ces­te, na ktorú som sa vy­dal, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na ob­lečenie 21 a šťast­ne sa vrátim do domu svoj­ho ot­ca, Hos­podin bude mojím Bohom.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

20 Vtedy sľúbil Jakob sľub a po­vedal: Ak bude Bôh so mnou a bude ma chrániť na tej­to ces­te, ktorou idem, a dá mi chleba jesť a rúcho od­iať sa,

Evanjelický

20 Vtedy Jákob urobil takýto sľub: Ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na ces­te, ktorú práve konám, ak mi dá chleba na jedenie a šaty na ob­lečenie,

Ekumenický

20 Vtedy Jákob sľúbil: Ak bude so mnou Boh, ak ma bude chrániť na ces­te, na ktorú som sa vy­dal, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na ob­lečenie

Bible21

20 Jákob teh­dy složil ten­to slib: „Bu­de-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na mé cestě a dá mi chléb k jídlu a ša­ty k ob­lékání,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček