Ekumenický1. Mojžišova26,12

1. Mojžišova 26:12

Genesis

Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásob­ne, lebo Hos­podin ho požeh­nal.


Verš v kontexte

11 Pre­to Abímelech pri­kázal všet­kému ľudu: Kto sa dot­kne toh­to muža alebo jeho ženy, toho stih­ne trest smr­ti. 12 Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásob­ne, lebo Hos­podin ho požeh­nal. 13 Tak sa ten­to muž vzmohol a vzmáhal sa čoraz viac a viac, až sa stal veľmi zámožný.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

12 A Izák sial v tej zemi a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne, a Hos­podin ho požeh­nal.

Evanjelický

12 Po­tom Izák v tej krajine sial; v tom roku žal stonásob­ne, lebo mu požeh­nal Hos­podin.

Ekumenický

12 Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásob­ne, lebo Hos­podin ho požeh­nal.

Bible21

12 Izák pak v té zemi sel a téhož roku skli­dil stonáso­bek, ne­boť mu Hos­po­din požeh­nal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček