Roháček1. Mojžišova26,12

1. Mojžišova 26:12

Genesis

A Izák sial v tej zemi a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne, a Hos­podin ho požeh­nal.


Verš v kontexte

11 Po­tom pri­kázal Abimelech všet­kému ľudu a riekol: Kto by sa dot­knul toho človeka alebo jeho ženy, is­tot­ne zo­mrie. 12 A Izák sial v tej zemi a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne, a Hos­podin ho požeh­nal. 13 A človek narás­tol veľký a pro­spieval viacej a viacej a rás­tol tak, až bol veľmi veliký.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

12 A Izák sial v tej zemi a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne, a Hos­podin ho požeh­nal.

Evanjelický

12 Po­tom Izák v tej krajine sial; v tom roku žal stonásob­ne, lebo mu požeh­nal Hos­podin.

Ekumenický

12 Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásob­ne, lebo Hos­podin ho požeh­nal.

Bible21

12 Izák pak v té zemi sel a téhož roku skli­dil stonáso­bek, ne­boť mu Hos­po­din požeh­nal.