Ekumenický1. Mojžišova22,3

1. Mojžišova 22:3

Genesis

Ab­rahám včas­ráno osed­lal os­la, vzal so sebou dvoch sluhov i svoj­ho syna Izáka. Keď naštiepal dreva na spaľovanú obetu, vstal a vy­bral sa na mies­to, o ktorom mu hovoril Boh.


Verš v kontexte

2 Boh po­vedal: Vez­mi svoj­ho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, odíď do kraja Mórija a obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vr­chu, o ktorom ti po­viem. 3 Ab­rahám včas­ráno osed­lal os­la, vzal so sebou dvoch sluhov i svoj­ho syna Izáka. Keď naštiepal dreva na spaľovanú obetu, vstal a vy­bral sa na mies­to, o ktorom mu hovoril Boh. 4 Na tretí deň Ab­rahám po­z­dvihol oči a zďaleka uzrel to mies­to.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

3 A Ab­rahám vstal skoro ráno, osed­lal svoj­ho osla a pojal so sebou dvoch svojich sluhov a Izáka svoj­ho syna, naštiepal dreva k zápalnej obeti a vstal a išiel na mies­to, o ktorom mu po­vedal Bôh.

Evanjelický

3 Nato Ab­rahám včas­ráno osed­lal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov aj syna Izáka. Keď na štiepal drevo na spaľovanú obeť, vstal a šiel na mies­to, o ktorom mu Hos­podin po­vedal.

Ekumenický

3 Ab­rahám včas­ráno osed­lal os­la, vzal so sebou dvoch sluhov i svoj­ho syna Izáka. Keď naštiepal dreva na spaľovanú obetu, vstal a vy­bral sa na mies­to, o ktorom mu hovoril Boh.

Bible21

3 Druhý den brzy ráno Abraham vstal, ose­dlal svého osla, vzal s se­bou dva služebníky a svého syna Izáka. Na­se­kal dříví pro zápalnou oběť a vy­pravil se k mís­tu, jež mu Bůh určil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček