Ekumenický1. Mojžišova12,10

1. Mojžišova 12:10

Genesis

Keď v krajine na­stal hlad, Ab­rám od­išiel do Egyp­ta, aby tam začas po­budol, lebo v krajine sa veľmi rozšíril hlad.


Verš v kontexte

9 Po­tom Ab­rám po­kračoval v ceste k Negevu. 10 Keď v krajine na­stal hlad, Ab­rám od­išiel do Egyp­ta, aby tam začas po­budol, lebo v krajine sa veľmi rozšíril hlad. 11 Keď sa chys­tali voj­sť do Egyp­ta, po­vedal svojej žene Sáraj: Po­zri sa, viem, že si žena krás­neho vzhľadu.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 Po­tom po­vs­tal hlad v zemi, a Ab­ram od­išiel dolu do Egyp­ta, aby sa tam zdržoval do času jako hosť, pre­tože bol veľký hlad v zemi.

Evanjelický

10 Keď však na­stal v krajine hlad, Ab­rám zišiel do Egyp­ta, aby tam začas býval, lebo na krajinu ťažko doliehal hlad.

Ekumenický

10 Keď v krajine na­stal hlad, Ab­rám od­išiel do Egyp­ta, aby tam začas po­budol, lebo v krajine sa veľmi rozšíril hlad.

Bible21

10 V zemi pak na­stal hlad, a tak se Abram vy­dal do­lů do Egyp­ta. Chtěl tam něja­kou dobu po­být, ne­boť v zemi panoval krutý hlad.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček