Ekumenický1. Mojžišova12,11

1. Mojžišova 12:11

Genesis

Keď sa chys­tali voj­sť do Egyp­ta, po­vedal svojej žene Sáraj: Po­zri sa, viem, že si žena krás­neho vzhľadu.


Verš v kontexte

10 Keď v krajine na­stal hlad, Ab­rám od­išiel do Egyp­ta, aby tam začas po­budol, lebo v krajine sa veľmi rozšíril hlad. 11 Keď sa chys­tali voj­sť do Egyp­ta, po­vedal svojej žene Sáraj: Po­zri sa, viem, že si žena krás­neho vzhľadu. 12 Keď ťa uvidia Egypťania, po­vedia si: Toto je jeho žena. Mňa za­bijú a teba nechajú nažive.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 A stalo sa, keď sa už pri­blížil, aby vošiel do Egyp­ta, že po­vedal Sáraji, svojej žene: Nože hľa, viem, že si ty žena krás­neho vzoz­renia.

Evanjelický

11 Keď mal vstúpiť do Egyp­ta, po­vedal svojej žene Sáraji: Viem, že si žena krás­na na po­hľad;

Ekumenický

11 Keď sa chys­tali voj­sť do Egyp­ta, po­vedal svojej žene Sáraj: Po­zri sa, viem, že si žena krás­neho vzhľadu.

Bible21

11 Cestou, když se blížil k Egyp­tu, ře­kl své ženě Sa­raj: „Po­hleď, vím, jak pře­krásná jsi že­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček