Ekumenický1. Mojžišova12,9

1. Mojžišova 12:9

Genesis

Po­tom Ab­rám po­kračoval v ceste k Negevu.


Verš v kontexte

8 Od­tiaľ od­išiel do po­horia na východ od Bételu a tam si roz­ložil stan. Na západ od neho bol Bétel, na východ Aj. Tam po­stavil Hos­podinovi ol­tár a vzýval Hos­podinovo meno. 9 Po­tom Ab­rám po­kračoval v ceste k Negevu. 10 Keď v krajine na­stal hlad, Ab­rám od­išiel do Egyp­ta, aby tam začas po­budol, lebo v krajine sa veľmi rozšíril hlad.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 A od­tiaľ sa po­maly rušal Ab­ram na juh.

Evanjelický

9 Po­tom po­stupoval Ab­rám ďalej k Negebu.

Ekumenický

9 Po­tom Ab­rám po­kračoval v ceste k Negevu.

Bible21

9 Po­tom Abram pokračoval v cestě a putoval na jih, k Nege­vu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček