EkumenickýFilipským1,15

Filipským 1:15

Nie­ktorí síce ohlasujú Kris­ta zo závis­ti a ne­znášan­livos­ti, ale iní s dobrým úmys­lom.


Verš v kontexte

14 Mnohí z bratov v Pánovi, po­sil­není mojimi putami, v dôvere od­vážnejšie a bez strachu hlásajú Slovo. 15 Nie­ktorí síce ohlasujú Kris­ta zo závis­ti a ne­znášan­livos­ti, ale iní s dobrým úmys­lom. 16 Jed­ni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na ob­ranu evan­jelia,

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Nie­ktorí síce aj pre závisť a svár, ale nie­ktorí aj zo záľuby hlásajú Kris­ta,

Evanjelický

15 Prav­da, nie­ktorí kážu Kris­ta zo závis­ti a hašterivos­ti, ale iní pred­sa z dob­rej vôle.

Ekumenický

15 Nie­ktorí síce ohlasujú Kris­ta zo závis­ti a ne­znášan­livos­ti, ale iní s dobrým úmys­lom.

Bible21

15 Něk­teří sice kážou Krista ze závisti a sou­peřivosti, jiní však s dob­rým úmys­lem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček