Bible21Filipským1,15

Filipským 1:15

Něk­teří sice kážou Krista ze závisti a sou­peřivosti, jiní však s dob­rým úmys­lem.


Verš v kontexte

14 Mé okovy do­daly mno­ha sou­ro­zen­cům v Pánu jisto­tu, takže teď káží Slovo mno­hem smě­le­ji a beze stra­chu. 15 Něk­teří sice kážou Krista ze závisti a sou­peřivosti, jiní však s dob­rým úmys­lem. 16 Jedni hlásají Krista ze ctižádo­sti, ne­u­přímně, v do­mnění, že mi k mým okovům při­dají soužení;

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Nie­ktorí síce aj pre závisť a svár, ale nie­ktorí aj zo záľuby hlásajú Kris­ta,

Evanjelický

15 Prav­da, nie­ktorí kážu Kris­ta zo závis­ti a hašterivos­ti, ale iní pred­sa z dob­rej vôle.

Ekumenický

15 Nie­ktorí síce ohlasujú Kris­ta zo závis­ti a ne­znášan­livos­ti, ale iní s dobrým úmys­lom.

Bible21

15 Něk­teří sice kážou Krista ze závisti a sou­peřivosti, jiní však s dob­rým úmys­lem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček