EkumenickýFilipským1,16

Filipským 1:16

Jed­ni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na ob­ranu evan­jelia,


Verš v kontexte

15 Nie­ktorí síce ohlasujú Kris­ta zo závis­ti a ne­znášan­livos­ti, ale iní s dobrým úmys­lom. 16 Jed­ni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na ob­ranu evan­jelia, 17 iní však ohlasujú Kris­ta z hašterivosti, nie úp­rim­ne, lebo si mys­lia, že mi v mojich putách spôsobia bolesť.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 jed­ni z lás­ky vediac, že som na­to, aby som bránil evan­jelium,

Evanjelický

16 Tí, čo to robia z lás­ky, vedia, že som tu na ob­ranu evan­jelia,

Ekumenický

16 Jed­ni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na ob­ranu evan­jelia,

Bible21

16 Jedni hlásají Krista ze ctižádo­sti, ne­u­přímně, v do­mnění, že mi k mým okovům při­dají soužení;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček