EkumenickýFilipským1,14

Filipským 1:14

Mnohí z bratov v Pánovi, po­sil­není mojimi putami, v dôvere od­vážnejšie a bez strachu hlásajú Slovo.


Verš v kontexte

13 V celej vlád­nej budove aj medzi všet­kými os­tat­nými sa stalo známym, že ma väz­nia pre Kris­ta. 14 Mnohí z bratov v Pánovi, po­sil­není mojimi putami, v dôvere od­vážnejšie a bez strachu hlásajú Slovo. 15 Nie­ktorí síce ohlasujú Kris­ta zo závis­ti a ne­znášan­livos­ti, ale iní s dobrým úmys­lom.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A väčšina z bratov v Pánovi, súc po­smelení mojimi putami, ešte lepšie sa od­vážili bez báz­ne hovoriť slovo Božie.

Evanjelický

14 a väčšina bratov v Pánovi sa mojimi putami utvr­dila v pre­svedčení a stali sa smelšími bez báz­ne hlásať slovo Božie.

Ekumenický

14 Mnohí z bratov v Pánovi, po­sil­není mojimi putami, v dôvere od­vážnejšie a bez strachu hlásajú Slovo.

Bible21

14 Mé okovy do­daly mno­ha sou­ro­zen­cům v Pánu jisto­tu, takže teď káží Slovo mno­hem smě­le­ji a beze stra­chu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček