EkumenickýEzechiel6,4

Ezechiel 6:4

Vaše ol­táre spust­nú, vaše kadid­lové ol­táre budú roz­bité a vašich po­bitých po­hádžem pred vaše mod­ly.


Verš v kontexte

3 Po­vedz: Vy, iz­rael­ské vr­chy, počúvaj­te slovo Pána, Hos­podina! Tak­to vraví Pán, Hos­podin, vr­chom a pahor­kom, riečis­kám a údoliam: Hľa, ja pri­vodím na vás meč a znivočím vaše obet­né výšiny. 4 Vaše ol­táre spust­nú, vaše kadid­lové ol­táre budú roz­bité a vašich po­bitých po­hádžem pred vaše mod­ly. 5 Mŕt­voly Iz­raelitov hodím pred ich mod­ly. Vaše kos­ti rozt­rúsim okolo vašich ol­tárov.

späť na Ezechiel, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 a vaše ol­táre spust­nú, a vaše sl­nečné ob­razy budú rozt­ries­kané, a učiním to, že vaši po­bití pad­nú pred svojimi ukydanými boh­mi.

Evanjelický

4 Vaše ol­táre spust­nú i vaše kadid­lové ol­táre budú roz­bité, a po­hodím vašich po­bitých pred vaše mod­ly.

Ekumenický

4 Vaše ol­táre spust­nú, vaše kadid­lové ol­táre budú roz­bité a vašich po­bitých po­hádžem pred vaše mod­ly.

Bible21

4 Vaše ol­táře bu­dou zboře­ny, vaše ka­di­dlové ol­táříky bu­dou roz­bi­ty a před vaše hnu­sné mod­ly na­házím vaše mrt­vo­ly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček