Bible21Ezechiel6,4

Ezechiel 6:4

Vaše ol­táře bu­dou zboře­ny, vaše ka­di­dlové ol­táříky bu­dou roz­bi­ty a před vaše hnu­sné mod­ly na­házím vaše mrt­vo­ly.


Verš v kontexte

3 Řekni: Iz­rael­ské ho­ry, slyš­te slovo Panovníka Hos­po­di­na. Toto praví Panovník Hos­po­din horám a výšinám, stržím a roklinám. Hle, přivádím na vás meč a zničím vaše výši­ny! 4 Vaše ol­táře bu­dou zboře­ny, vaše ka­di­dlové ol­táříky bu­dou roz­bi­ty a před vaše hnu­sné mod­ly na­házím vaše mrt­vo­ly. 5 Mrt­vo­ly Iz­rael­ců navrším před je­jich hnu­sné mod­ly a vaše kosti roz­metám oko­lo vašich ol­tářů.

späť na Ezechiel, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 a vaše ol­táre spust­nú, a vaše sl­nečné ob­razy budú rozt­ries­kané, a učiním to, že vaši po­bití pad­nú pred svojimi ukydanými boh­mi.

Evanjelický

4 Vaše ol­táre spust­nú i vaše kadid­lové ol­táre budú roz­bité, a po­hodím vašich po­bitých pred vaše mod­ly.

Ekumenický

4 Vaše ol­táre spust­nú, vaše kadid­lové ol­táre budú roz­bité a vašich po­bitých po­hádžem pred vaše mod­ly.

Bible21

4 Vaše ol­táře bu­dou zboře­ny, vaše ka­di­dlové ol­táříky bu­dou roz­bi­ty a před vaše hnu­sné mod­ly na­házím vaše mrt­vo­ly.

Bible21Ezechiel6,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček